Περιβαλοντικά Έργα

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Τεχνική Περιγραφή:Το έργο αφορά στηv μελέτη-κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Άνδρου και πιο συγκεκριμένα στα έργα που πρόκειται να κατασκευασθούν για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της μονάδας. Επιπρόσθετα, στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η κατασκευή του Αγωγού Διάθεσης των Λυμάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Κάστρου Χώρας Άνδρου. Τα προς κατασκευή έργα θα δύνανται να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες λειτουργίας της μονάδας κατά τους χειμερινούς και θερινούς μήνες.

 Προϋπολογισμός : 6.577.200 €

Ανάδοχος : Κ/Ξ Μ.Τ. Α.Τ.Ε. - ΕΡΜΩΝ Α.Ε.

 

 
 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Τεχνική Περιγραφή: Το έργο θα κατασκευαστεί στην θέση <<Τρία Πηγάδια>>, του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαβρύτων και σε χώρο έκτασης περίπου 13.400 τ.μ.

 Προϋπολογισμός : 5.166.000 €

Ανάδοχος : Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. - ΕΡΜΩΝ Α.Ε.

 

 
 

3. ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1. ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Τεχνική Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι η παράκτια προστασία από την κυματική δράση καθώς και η ανάπλαση των ακτών για προστασία από την θαλάσσια διάβρωση αλλά και για λόγους αναψυχής.

 Προϋπολογισμός : 3.275.000 €

Ανάδοχος : SICAP S.A.

 

 
 

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ

Τεχνική Περιγραφή: Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) θα κατασκευαστεί στη θέση «Σφαγεία», σε οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ευρώτα του οικισμού Σκάλας και σε απόσταση 2,5 χλμ. περίπου νοτιοδυτικά από αυτόν. Το έργο θα συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου και θα συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου υδροσυστήματος της περιοχής.

 Προϋπολογισμός : 4.022.100 €

Ανάδοχος :Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 

 
 
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κτιριακά Έργα Λιμενικά Έργα »
Email to kxengineers.gr
Phone to kxengineers.gr
Back to top